ישראלה קראי-גירון-גרינבוים - סטטיסטיקת ערעורים

רשמת בית המשפט המחוזי חיפה
שופטת של בית משפט שלום
מכהנת בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי חיפה מתאריך 15/08/2013 עד תאריך 14/08/2015

מספר פסקי הדין שנדגמו: 3
אחוז הערעורים שהתקבלו: 66.67%
ממוצע אחוז הערעורים שהתקבלו בבית המשפט המחוזי חיפה: 66.67%

הבהרה: אחוז הערעורים שמתקבלים על שופט זה או אחר, אינו מעיד בהכרח על מקצועיותו, הגינותו וכיוצ"ב. כך למשל, שופט שיש מעט ערעורים המתקבלים עליו, יתכן וחורץ את התיקים שבפניו בקביעת ממצאים עובדתיים. כידוע ערכאת הערעור מתערבת בקביעת ממצאים עובדתיים רק במקרים חריגים. מאידך, ישנם שופטים הגונים במיוחד, המנמקים את החלטתם בקביעות משפטיות בלבד ונזהרים שלא לקבוע קביעות בדבר אמינות עדים, על מנת שלא לחסום בפני בעלי הדין שבפניהם את האפשרות לערער על החלטתם. מטבע הדברים יתכן ולשופטים אלו אחוז גבוה של ערעורים המתקבלים, אך אין לשייך להם חוסר מקצועיות בשל כך.

המידע בעמוד זה ניתן לנו באדיבותו של הכתב אבי דוביצנקי, אשר במשך כחצי שנה טרח וערך את המחקר אודות מספר הערעורים המתקבלים אודות השופטים. זאת עשה עבור גוף תקשורת גדול ומוכר בישראל, אשר לצער הציבור, חשש לבסוף לפרסם את הנתונים. גם פניות הכתב אבי דוביצקי אל גופי תקשורת אחרים, למען יפרסמו את המידע, לא צלחו. לכתבתו של אבי דוביצקי.