עמירם רבינוביץ

עמירם רבינוביץ / AMIRAM RABINOVICH

שופט בית הדין הארצי לעבודה

נולד בשנת 1944 בישראל.
בשנת 1962 סיים את לימודיו התיכוניים בבית הספר העירוני "אהל שם" ברמת גן.
בשנים 1962-1965 שירת בצה"ל.
בשנת 1968 סיים את לימודי המשפטים בשלוחת האוניברסיטה העברית בתל אביב.
בשנת 1969 הוסמך כעורך דין.
בשנים 1969-1975 עבד כעו"ד שכיר.
בשנים 1976 - 1982 שימש כסגן היועץ המשפטי של מקורות חברת מים בע"מ.
באוקטובר 1982 מונה לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
בנובמבר 1991 מונה לכהונת סגן שופט ראשי של בית הדין האזורי לעבודה.
במאי 1995 מונה לכהן כשופט ראשי של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
במרץ 1997 מונה לכהונת שופט בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

מקור המידע והתמונה: תקציר קורות החיים של עמירם רבינוביץ באתר הנהלת בתי המשפט, תאריך עדכון: 17/08/2013

משוב מקצועי על השופט/רשם עמירם רבינוביץ

שליחת משוב (+)

הכרת העובדות בתיק 1.00
בקיאות בדין הרלוונטי 1.00
ניהול הדיון ביעילות 1.00
יחס נאות לעדים 2.00
אפשר חקירת עדים נאותה 1.00
יחס נאות לעו"ד 1.00
ניסיונו לפשר בהתאם לנסיבות 2.00
הערכה כללית 1.00
יחס נאות אל בעלי הדין 1.00
הקפדה על התנהלות מכובדת באולם 1.00
ציון משוקלל1.20

האם השופט/ת עמירם רבינוביץ נוהג/ת לעיין בכתבי הטענות ביסודיות לפני הדיון הראשון בתיק?   כן (100% מהעונים)   לא (0%)

האם השופט/ת עמירם רבינוביץ נוהג/ת להציג שאלות בפני בעלי הדין בדיון הראשון בתיק?   כן (0% מהעונים)   לא (100%)

הערות גולשים על השופט/רשם עמירם רבינוביץ

הוספת הערה (+)

מסמכי החלטה בהם מוזכר הביטוי "עמירם רבינוביץ" *

 • בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 30279-05-19 (14/10/2021)
  ... עובד-מעסיק ( ולאור זאת יש לזכותו בהפרש שבין השכר ששולם לו בצירוף הגמלה שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי, לבין שכר המינימום). השופט עמירם רבינוביץ' הצטרף לעמדת הנשיא אדלר בכל הנוגע להתקיימות יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, מהטעמים שפורטו לעיל, ואף הדגיש כי ...
 • בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 15868-04-18 (15/04/2021)
  ... ההרתעתית" ו"הגישה החישובית". עם זאת נציין כי במהלך השנים הובעו גם גישות נוספות בפסיקה: כך, השופט (בדימוס) עמירם רבינוביץ הביע עמדה שלפיה, באותם מקרים בהם ברור כי המועסק הוא בגדר "עובד", ולא ניתנה למועסק זכות בחירה בין להיות ...
 • בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 5579-09-19 (05/11/2020)
  ... פיצוי בגין הפרת חובת תום הלב בסיטואציה בה הרשות הציבורית הסתירה מהעובד את הצורך לקבל את אישור הממונה על השכר ( עמדת השופט עמירם רבינוביץ' בעניין מוטהדה), וצוין כי פיצוי כאמור אינו נשען על החוזה הבטל ומשכך אינו מנוגד לתכליתו של סעיף 29 לחוק יסודות ...
 • בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 17294-05-16 (11/04/2020)
  ... ערעור מטעם המשיב, אשר עתר להכיר בו כ"רב עיר" על כל המשתמע מכך. בפסק דין מיום 24.10.06 נדחה הערעור ברוב דעות (השופט עמירם רבינוביץ', השופט שמואל צור ונציג הציבור מר יהודה בן הרוש כנגד דעתה החולקת של סגנית הנשיא אליקה ברק-אוסוסקין; ...
 • בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 39180-05-14 (17/02/2020)
  ... כלפי עובדיו." 140. ועוד באותו עניין, בע"ע (ארצי) 1138/04 אהרון מאיר - שחר ידגר, 7.11.05 בו כתב כב' השופט עמירם רבינוביץ: יתכנו מקרים בהם מן הראוי להרים את מסך ההתאגדות ולחייב אורגן של החברה בחיובי החברה. כך יעשה אם יוכח למשל כי אורגן ...
 • בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 10032-11-17 (21/11/2019)
  ... מערכות אלקטרו-אופטיקה בע"מ (אל-אופ) (פורסם בנבו, 29.11.2012) נדונה תכלית ימי המחלה המוקנים לעובד. כך קבע כבוד השופט עמירם רבינוביץ: "ברצוני להבהיר, כי לא ראיתי בימי המחלה כימים בהם אין העובד נעדר מעבודתו, אך לדעתי יש לראות בהם, כיוצרים ...
 • בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 4284-10-16 (18/09/2019)
  ... בעקבות הרפורמה החקיקתית והתקנתו של התקנון האחיד. דעת הרוב בבית דין זה ( מפי השופט ( כתוארו אז) יגאל פליטמן ובהסכמת השופט עמירם רבינוביץ' ונציג הציבור מר מיכאל הילב) קבעה כי יש לפרש את הסכם הרציפות בהתאם לתקנון האחיד, ובהתאם ההוראות בהסכם הרציפות ...
 • בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ת"צ 5727-02-15 (02/09/2019)
  ... 3-303 לשכת המסחר תל אביב נ' י.א.ד אלקטרוניקה (17.9.97); וכן עניין ליטוס, שם בפסקאות 21 ואילך לפסק דינו של כב' השופט עמירם רבינוביץ)), כי ההוראות הרלוונטיות למקרה שלפנינו, בדבר זכותם של העובדים להפרשות לקופת גמל, תקפות ( וראו לעניין זה גם את ...
 • בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 30001-12-17 (08/08/2019)
  ... העבודה לא יופיע לחקירה נגדית על תצהירו, יש להורות על משיכת תצהירו מתיק בית הדין"(ההדגשה הוספה) מנגד, כב' השופט עמירם רבינוביץ סבר כי במקרים חריגים יאות בית הדין לקבל תצהיר שאינו מאומת כדין גם אם נותן התצהיר לא התייצב לחקירה וכי הדבר יהיה ...
 • בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 66496-09-14 (04/08/2019)
  ... בהתייחס לתשלום קצבת ילדים, לאחר שהפליה זו תוקנה ממועד מסוים ואילך בהסכמת " נציגי הקיבוצים". ובלשונו של השופט עמירם רבינוביץ': "הסכמת נציגי הקיבוצים בוועדת הכספים לתוכן התקנות הייתה מלווה בתחושת מה של הסכמה בדלית ברירה... הייתה, ...

מסמכי החלטה נוספים בהם מוזכר הביטוי "עמירם רבינוביץ".

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי אכן זהו שמו של הכותב.