רם וינוגרד

רם וינוגרד / ram winograd

שופט בית המשפט המחוזי ירושלים

נולד בשנת 1967 בארצות הברית.
בשנת 1967 עלה ארצה.
בשנת 1984 סיים את לימודי התיכון בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" בירושלים.
בשנים 1985-1989 שירת בצה"ל, ביחידה מובחרת, במסגרת ישיבת ההסדר "הר עציון".
בשנת 1992 סיים לימודי הסמכה לרבנות בישיבת הר עציון.
בשנת 1994 סיים בהצטיינות את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
בשנים 1994-1995 התמחה בבית המשפט העליון, אצל כבוד השופט אליעזר גולדברג.
במאי 1995 הוסמך כעורך דין.
בשנת 1996 סיים לימודי מוסמך במשפטים באוניברסיטת אוקספורד באנגליה.
בשנים 1992-1997 שימש כמרצה ועוזר מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
בשנים 1996-2003 עבד כעו"ד ושימש כמרצה עוזר במכללה האקדמית למשפטים, רמת גן.
ביולי 2003 מונה לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז ירושלים.
בינואר 2012 מונה לכהונת שופט של בית משפט מחוזי ירושלים.

מקור המידע והתמונה: תקציר קורות החיים של רם וינוגרד באתר הנהלת בתי המשפט, תאריך עדכון: 17/08/2013

משוב מקצועי על השופט/רשם רם וינוגרד

שליחת משוב (+)

הכרת העובדות בתיק 4.00
בקיאות בדין הרלוונטי 4.00
ניהול הדיון ביעילות 3.33
יחס נאות לעדים 3.67
אפשר חקירת עדים נאותה 3.33
יחס נאות לעו"ד 3.67
ניסיונו לפשר בהתאם לנסיבות 3.67
הערכה כללית 4.00
יחס נאות אל בעלי הדין 3.67
הקפדה על התנהלות מכובדת באולם 4.33
ציון משוקלל3.77

האם השופט/ת רם וינוגרד נוהג/ת לעיין בכתבי הטענות ביסודיות לפני הדיון הראשון בתיק?   כן (67% מהעונים)   לא (33%)

האם השופט/ת רם וינוגרד נוהג/ת להציג שאלות בפני בעלי הדין בדיון הראשון בתיק?   כן (67% מהעונים)   לא (33%)

הערות גולשים על השופט/רשם רם וינוגרד

הוספת הערה (+)

מסמכי החלטה בהם מוזכר הביטוי "רם וינוגרד" *

 • בית משפט השלום באשדוד תא"ק 67735-12-18 (31/05/2020)
  ... (באמצעות עו"ד סיני), כי הוא איננו מוסמך לקבל עבורם את כתב התביעה. (להרחבה בסוגית השתק שיפוטי ראו פסק דינו של כבוד השופט רם וינוגרד בת"א (י-ם) 3019/04 המוסד לביטוח לאומי נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ (25.2.07) ). אשר לטענת ...
 • בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 17405-04-16 (09/05/2020)
  ... לקביעה בדבר הסעה בשכר המחריגה את הכיסוי הביטוחי. די להוכיח שהרכב יועד לצורך הסעה בשכר (השוו בעניין זה: דברי כב' השופט רם וינוגרד ב ת.א. (י-ם) 12403/05 טהא ואח' נגד הפול- המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ ואח', [פורסם בנבו] והאסמכתאות ...
 • בית משפט השלום בחיפה ת"א 37165-12-11 (28/04/2020)
  ... פיצויים מוסכמים בחוזים אחרים, רשאי הוא להתערב גם בהסכם בין המל"ל למבטחות. גישה זו מצאה ביטוי, למשל, בדברי כב' השופט רם וינוגרד בת.א. (י-ם) 5885/05 המוסד לביטוח לאומי נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ (29.1.2006): "בשל התמשכות ...
 • בית משפט השלום בנצרת ת"א 61475-02-17 (19/03/2020)
  ... על פי סעיף 37 לפקודת הבטיחות בעבודה, ובכך הפרה חובה חקוקה משנמנעה מגידור המכונה. בעניין זה יפים דבריו של כב' השופט רם וינוגרד בת"א (י-ם) 1320-04-12 רוני רדו רקולצה נ' מוצרי הכט מתכות בע"מ (17.9.15) כדלקמן: "ככל שהדברים אמורים ...
 • בית משפט לתביעות קטנות באשדוד ת"ק 69151-12-18 (01/03/2020)
  ... לנתבעת ולשמאי גלעד מעין קנוניה שעשו, על מנת לגרום שתגמולי הביטוח שתקבל התובעת יהיו בשיעור מופחת. על כגון דא עמד כבוד השופט רם וינוגרד בת"א (י-ם) 31560-10-13 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים נ' הולינד תיירות (1992) בע"מ (7.1.18), ...
 • בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 12345-06-18 (08/12/2019)
  ... 26.9.2019 הגישה המשיבה העתק מפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, בה"פ 8710-06-14, מיום 25.6.2014, על ידי כבוד השופט רם וינוגרד, אשר נתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בין אלמיטה למשיבה, והמצהיר על אכיפת הסכם המכר בין אלמיטה למשיבה ואכיפת ההסכם ...
 • בית משפט השלום בירושלים בע"ח 14780-05-19 (16/08/2019)
  ... טרם מתן החלטה סופית בבקשה לגופה. הערר הוגש ביום הדיון, 2.6.2019, במסגרת עבע"ח 3333-06-19, ונדון לפני כב' השופט רם וינוגרד. עובדה זו לא הייתה ידועה לי בזמן הדיון שהתקיים באותו יום אלא לאחריו. ביום 2.6.2019 התקיים הדיון לפניי. ב"כ המשיבה ...
 • בית משפט השלום בירושלים ת"א 40326-08-13 (09/08/2019)
  ... העסקה ללא הדרכה, הופרו גם הם על ידי הנתבעת. 11. באשר לאחריותה הוודאית של הנתבעת לתאונה, אצטט את דבריו של כב' השופט רם וינוגרד בת.א. (י-ם) 1320-04-12 רוני רדו רקולצה נ' מוצרי הכט מתכות בע"מ (17.9.15 , להלן: פס"ד רקולצה) "ככל ...
 • בית משפט לתביעות קטנות בעכו ת"ק 26997-09-18 (03/07/2019)
  ... למימוש זכויותיו וכן חומרת ההפרה ונסיבותיה. לכך יש להוסיף את השקפת ערכאת הערעור - בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט רם וינוגרד) - כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין מיום 11.11.2013 ב-רת"ק 3635-10-13 אווה פאלקוב נ' חברת אריאל בונוס בע"מ, ...
 • בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 50958-08-17 (17/05/2019)
  ... חברת שומרי אמונים נ' דב טרבלו ואח' (22.12.14 - להלן: " פס"ד שומרי אמונים") קבע כב' השופט רם וינוגרד במקרה שבו זכות קדימה לא נרשמה במשך 40 שנה , כי זכות הקדימה: " התפוגגה בערפילי הזמן... התנהלותה של התובעת מלמדת על ויתור ...

מסמכי החלטה נוספים בהם מוזכר הביטוי "רם וינוגרד".

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי אכן זהו שמו של הכותב.